Reglement Moederdagwedstrijd

 • De wedstrijd wordt georganiseerd door Match SA & Smatch SA, Route de Gosselies 408, 6220 Fleurus, en vindt plaats van 27 april 2020 tot en met 05 mei 2020 11u.
 • Over de volledige duur van de actie wordt 10 winnaars aangewezen.
 • Deelnemers moeten minimum 18 jaar oud zijn. De deelname is voorbehouden aan personen met verblijfplaats in België. 
 • De deelname aan de wedstrijd is gratis en zonder aankoopverplichting.
 • Deelnemen is enkel mogelijk via de website www.matchwedstrijd.be/mothersday or www.concoursmatch.be/mothersday.
 • De regels voor deelname aan de wedstrijd en de prijzen voor de winnaars worden duidelijk vermeld op de website van Match & Smatch.
 • De deelname aan de wedstrijd bestaat uit deze volgende stappen: 1. Beantwoord de vraag "Hoeveel personen zullen aan deze wedstrijd hebben deelgenomen?" 2. Beantwoord de vragen over het leveringsadres van de prijs door het formulier met betrekking tot de publicatie in te vullen op de website van Match & Smatch. In geval van gelijke stand zullen de winnaars worden uitgeloot. (http://www.randomizer.org)
 • Match nv en Smatch nv wijzen elke aansprakelijkheid af voor technische storingen of afwijkingen in hardware of software van welke aard ook (Facebookpanne, virus, bug, …) die zich zouden voordoen op het systeem van de deelnemer, op hun informaticamateriaal of op de gegevens die erop zijn opgeslagen, en voor de mogelijke gevolgen daarvan op hun persoonlijke, professionele of commerciële activiteiten.
 • Match nv en Smatch nv behouden zich het recht voor kandidaten uit te sluiten indien ze van mening zijn dat de deelnemer niet handelt volgens de regels van het spel of het verkrijgen van het geschenk onrechtmatig beïnvloedt.
 • Match nv en Smatch nv behouden zich het recht voor niet meer dan één enkele deelname van een correct geïdentificeerde persoon te accepteren.
 • Indien de wedstrijd om gelijk welke reden onafhankelijk van onze wil zou moeten worden geannuleerd, gewijzigd of afgeschaft, zullen de organisatoren in geen geval compensaties toekennen aan de deelnemers.
 • Er kan geen betwisting zijn over de aard van de voorziene prijzen, noch over het toekennen van een tegenwaarde van welke aard ook. De naamloze vennootschap Match en de naamloze vennootschap Smatch behouden zich het recht voor de prijzen zonder voorafgaande kennisgeving te wijzigen. Mocht dat het geval zijn, dan zal de waarde van het pakket gelijk zijn aan of hoger dan het vervangen product. Er kan niet worden voorgesteld de tegenwaarde van de geschenken toe te kennen in cheques of speciën.
 • De prijs is persoonlijk en staat op naam van de winnaar. De prijs is niet overdraagbaar, omruilbaar of betaalbaar in speciën of in andere producten of diensten. Indien de prijs wordt geweigerd, zal hij niet worden uitbetaald of omgeruild. Match nv en Smatch nv hebben in dat geval het recht een andere winnaar aan te duiden.
 • De winnaars winnen een boeket bloemen dat geleverd wordt op het adres dat vermeld staat in het veld "Het adres van uw moeder".
 • De tien winnaars zullen de tien personen zijn die de antwoorden hebben gegeven die het dichtst liggen bij het effectief aantal personen dat aan deze wedstrijd heeft deelgenomen tussen 27 april en 5 mei om 11u00.
 • De winnaars worden binnen de 7 dagen na de einddatum van de wedstrijd verwittigd via telefoon of e-mail.
 • De gebruikte afbeeldingen zijn niet bindend.
 • Over deze wedstrijd wordt geen schriftelijke of telefonische communicatie gevoerd.
 • Indien een van de winnaars niet kan worden bereikt of zijn/haar prijs niet opvraagt binnen de 14 dagen na het afsluiten van het spel, behoudt de organisator zich het recht voor een andere winnaar aan te duiden.
 • Persoonsgegevens worden verwerkt conform de Algemene Verordening Gegevensbescherming.
 • Deze promoaanbieding wordt op geen enkele wijze gesponsord, gesteund of beheerd door Facebook of een ander sociaal netwerk. Bovendien zijn deze partijen op geen enkele manier aan deze wedstrijd verbonden.
 • Bij geschillen nemen de organisatoren een onherroepelijke beslissing. Er is in dat geval geen beroep mogelijk en klachten worden niet behandeld.
 • Door deel te nemen aan de wedstrijd aanvaardt de deelnemer onderhavige voorwaarden.
 • Het reglement kan op elk moment worden geraadpleegd op de website www.matchwedstrijd.be/mothersday/reglement.html.

 Match & Smatch | Route de Gosselies 408, 6220 Fleurus

Contact  | Reglement |  Wettelijke vermeldingen